NOSTALGIA
NOSTALGIA

NOSTALGIA

Regular price 9 BHD

PRODUCT INFO

LUXURY LINE

NOSTALGIA

BITTERSWEET LONGING

CAN BE USED UP TO 20 TIMES

MADE FROM 100% REAL MINK HAIR 

NOSTALGIA
NOSTALGIA